...

 

Vistdal skole, fredag 16. april kl. 20.00:

Årsmøte i Vistdal storviltvald

 

Sakliste:


• Godkjenne saksliste og innkalling.

• Godkjenne fullmakter – foreta navneopprop.

• Valg av ordstyrer og sekretær.

• Valg av 2 personer sammen med ordstyrer til å underskrive årsmøteprotokollen.

• Behandle årsmelding, revidert regnskap og arbeidsplan.

• Behandle/gjennomgå driftsplanen og avskytningsavtalen.

• Behandle innkomne saker (utmeldelse fra Lange og Halsen jaktfelt).

• Valg av styremedlemmer med vara.

• Valg av leder.

• Valg av 2 revisorer.

• Medlemmenes ytringer (kan ikke realitetsbehandles).Det blir kaffe og kake.

Vel møtt!

 

Styret 

 

 

Regnskapssammendrag 2009

Last ned fil Aarsberetning2009.pdf
(162kb - 20 sec at 64K ISDN)

 

 

 

 

 

 

...