...

 

Regnskapssamandrag

for Vistdal storviltvald for 2009 

 

 

Inntekter

Årlig avgift frå jaktfelta
Tilskot frå Nesset jaktfond
Fellingsavgift
Renter
Kontroll/veging
Ettersøk

 


10 740,00
20,12
4 300,00
1 350,00

      

 

 





16 410,12

 

Utgifter

Div. varer Coop Vistdal
Husleige Vistdal samf.hus
Fellingsavg. til Nesset jaktfond
Godtdjersle for ikkjedok. utgifter (2008)         
Kontroll/veging
Gebyr til Nesset Sparebank
Ettersøk

Underskot

Saldo pr 1/4-09
Saldo pr 2/3-10

 

 

548,80
150,00
15 120,00
1 200,00
10 000,00
247,00
1 980,00

 

 

 







29 245,80

-12 835,68

29 888,57
17 052,89


Utestående pr 2/3-10:

Ødegård jaktfelt:
Bergset jaktfelt:

 
3 510,00
2 440,00

 


 
Vederlag for ikkjedokumenterte utgifter for styremedlemmer for 2009 fastsettes på årsmøtet 16/4-10.

 

 

 

 

 

...