...

 

Vistdal samfunnshus, fredag 9. april kl 20:

Årsmøte i Vistdal bygdelag

 

Sakliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av sekretær

3. Valg av to personer til å skrive under møteboka

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Valg av leder

7. Valg av revisorer

8. Innkomne saker

9. Eventuelt

 

Saker som vil bli behandlet må være styret i hende 1 uke før møtet.

Vi håper på godt oppmøte.
Alle er velkomne.

 

Styret

...