...

Vistdal grunneierlag

Etablert 1982

 

Velkommen til småviltjakt i Vistdal

JB-10_550.jpg


Terrenget til Vistdal grunneierlag ligger på begge sider av riksveg 660 som går gjennom Vistdal, og grenser i sør og  vest til Rauma kommune. I øst grenser terrenget mot Eresfjord. Terrenget er påca 130 000 da og delt i tre områder. Bomveier på begge sider av Tverrelva samt mange skogsveier gjør turen til fjells lett tilgjengelig.

 

OHR-2_550.jpg

Rype og hare er de vanligste viltartene og kan felles i perioden fra 10. september til ut februar. Det er meget fine terreng både for fjellrype og lirype på alle soner. Det er også jakt på tiur og orrhane frem til 23. desember. Det gjennomføres rypetelling ca 10. august hvert år, og eventuelle begrensninger i jakten kunngjøres så snart som mulig etter tellingen.

OHR-1_550.jpg

OHR-5_550.jpg

I tiden 15.-22. september selges det kun ukeskort (kr 500) til utenbygdsboende (søknadsfrist 15. august), fra 23. september selges det todagerskort (kr 100).

Til innenbygdsboende selges grunneierkort (kr 100), sesongkort (kr 200) og todagerskort (kr 100). Ungdom under 20 år med bostedsadresse Vistdal får frikort.

OHR-4_550.jpg
På Sandnesrørene. Hundejakt tillates etter søknad og kun for de som er bosatt i bygda.

 

Vistdal grunneierlag har skuddpremie på følgende predatorer:

Rødrev kr 500, mår kr 250, villmink kr 250, kråke kr 20.

Labber av rev, mår og mink samt kråkeføtter leveres til Ole Henrik Rindli.

Ved avliving av skabbrev, ta bilde eller ring.

 

Styret i Vistdal grunneierlag:

Formann:
Ole Henrik Rindli (Tlf 911 26 438)
Kasserer:
Per Lange
Styremedl:
Kurt Johnny Bergset
Gunnar Sæther
Arne Nerland

Rypetelling.jpg

Pause ved Måsvatnet i rypetellingen 2008, på bildet Nils Ødegård, Mette Waaler og Henry Hatlen. Mette Waaler ajourfører rapportskjemaet og gjør klart for neste økt.

 

Bilder fra rypetellinga i 2009

 

Skitt jakt/fangst!

 

 

 

 

 

 

...