Logo

 

Ørn 4H

4H-klubben i Vistdal heiter Ørn 4H. Den vart stifta av Magna Øien og Svein Betten, og har vore i drift sidan 1971.

 
Vi har i år (2013) 18 medlemmer i alderen 10 til 19 år. Klubben har eit styre som er samansatt av valte medlemmar. I tillegg har klubben vaksne rådgivarar som hjelper styret når det trengs.

4H2013_1.jpg

Inneverande år skal vi lage oss klubblokaler i kjellaren på Vistdal skule. Vi har fått overta dei to romma Nesset folkebibliotek har hatt, og var m.a. med å tømme hyllene. I vår blir det dugnadsarbeid og vi håpar å flytte inn før sommarferien.

 

4H2013_5.jpg

Medlemmene velgjer kvart år eit prosjekt som dei vil arbeide med, og som skal presenterast på den årlege haustfesten i september/oktober.

 

4H2013_2.jpg

 

4H2013_4.jpg

 

4H2013_3.jpg

 

 

TH-4H_550.jpg


Utanom prosjektarbeidet er det medlemsmøte om lag ein gong i månaden. Møta held me som oftast på skulen eller ute i det fri.

Om sommaren er det mogleg å dra på Fylkesleir og Landsleir/Nordisk leir.

 

Styret 2013:

Leiar: Antje Seefeld
Nestleiar: Malin Bergset
Sekretær: Bjørn Olav Betten
Kasserar: Maria Hanset Demdal
Styremedlem: Sara Fredvig-Erichsen
Styremedlem: Trym Hanset
Vara 1:
André Bergset
Vara 2:
Mabele Da Silva

Valgkomité: Turid Hanseth, Anna Hanseth Demdal, Sara Fredvig-Erichsen

 

Rådgivar A:

Marit Berg Øien

Tlf.: 992 35 119
E-post : maritoien@yahoo.no

Rådgivar B:
Baard Fredvig-Erichsen   
E-post: bfe@nessetpost.no
Rådgivar C:
Maria Zelia Nerland
E-post: mariazelia-9@hotmail.com

 

 

Eldre bilder (2007):

TH-9_550.jpg

TH-8_550.jpg

TH-10_550.jpg
Maria Hanseth Demdahl ved utstillinga si på haustfesten 2007.