...

 

Medalje for lang og tro tjeneste

 

Den 9. desember 2008 mottok styrer ved Coop Vistdal, Per Lange (60), Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen ble overrukket av Tor Steinar Lien under stiftelsesmøtet i Vistdal bygdelag. Det var mange frammøtte denne kvelden og det var en beveget Per som mottok medaljen til stående applaus fra salen.

 

AL-permedalje.jpg


Det var styret i Coop Vistdal som tok initiativet til at han skulle få denne utmerkelsen. Det ble holdt hemmelig helt fram til selve overrekkelsen, som ble en overraskende og svært hyggelig avslutning på møtet for såvel publikum i salen som for Per selv.

Per har vært ansatt ved butikken i Vistdal i 34 år og har vært styrer siden 1991. Han fikk også gullklokke etter 25 år.  – Det var veldig overraskende å få denne påskjønnelsen, sier Per. Han understreker at han ikke har kviet seg til å gå på jobb en eneste dag i disse åra, og at det er et privilegium å ha jobben så nært hjemme.

BM-per_550.jpg

Vi gratulerer så mye med en velfortjent medalje, Per!

 

 

 

...