...


24.03.2009

Bygdelaget orienterer

 

Sekkjepåsedagen vil bli en spennende og stor utfordring for oss, og vi ser fram til å høste erfaring og til å ha dette som et årlig arrangement.

Orkestret som er booket inn er Blå Sko fra Molde, vi jobber også med å få inn lokal musikk.
Fra scena vil det bli demonstrasjon i sekkjepåselaging på "gammelmåten", framført av noen av bygdas fremste sekkjepåseeksperter. Det vil bli smaksprøver å få forskjellige steder på området, og anledning til å kjøpe seg full sekkjepåsemiddag inne i hallen.

Vi vil også ha en del aktiviteter for de yngste, bl.a. kanopadling ved ”våren”, innslag av dyr, natursti m.m. Dette vil 4H og idrettslaget ta seg av.

Det vil bli ulike underholdningsinnslag, bl.a. oppvisning av Åndalsnes Taekwon-do-klubb. Flere salgsboder med ulike varer vil også stå på området. Serveringshallen har vi leid av Isfjorden Motorsykkelklubb, scenen blir mest hensiktsmessig å bygge sjøl pga av begrenset plass på området.

Vi har fått den gledelige meldingen at ordfører Rolf Jonas Hurlen og rådmann Rigmor Brøste Kjersem også kommer for å markere Sekkjepåsedagen sammen med oss.

Vi håper på stor interesse for bygdas kulinariske spesialitet og godt oppmøte fra fjern og nær!

 

Når det gjelder gangstien fra ”Kjesteinen” til samfunnshuset venter vi på Tippemidler og andre tilskudd, etter det vi tror så ligger vi godt an til en bra finansiering. 

 

Materialene til de tre gapahukene langs elva er ferdig og vil bli startet på med det første.  

 

Mer info vil komme etter hvert som ting ”fester” seg. Som alle ser blir det en travel vår på dugnadsfronten.


Styret i  bygdalaget.
  

 

 

 

10.02.2009

Bygdelaget orienterer

 

Etter stiftelsetmøtet har Vistdal bygdelag nå vært i drift i ca 2 måneder, her følger en orientering om hva som har skjedd i løpet av denne tida og hva som er de videre planer.

Internettsiden er blitt veldig godt mottatt – tusen takk til alle som har levert stoff og bilder. Det er flott å se et så stort engasjement, og vi er hele tiden takknemlige for alt vi mottar av tekst, bilder og hilsener. Så fortsett med å sende inn, adressen er selvfølgelig post@vistdal.com.

Det desidert største prosjektet vi jobber med er gang- og tursti langs elva fra ”Kjesteinhølen” og til Samfunnshuset. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra alle offentlige instanser. Vi har inne søknad på tippemidler og andre tilskudd, kostnadsramma er kr 490 000.

Hvis denne stien blir fullført vil det være sammenhengende vei fra ”gamlebrua" til samfunnshuset, og vi mener dette vil ha stor betydning for trafikksikkerheten i forbindelser med arrangement på stadion, samfunnshuset og Visthus. Det er selvfølgelig innlagt en god del dugnad, så vi håper at mange stiller opp når det gjelder transport av masse, rydding av skog og diverse. Vi krysser fingre og håper på at finansieringen går i orden.

På veien som er ferdig fra ”Gamlebrua” til ”Kjesteinen” vil elveeigarlaget bygge tre gapahuker – ved brua, ved ”Gunnamuren” og ved ”Kjesteinen”. I tillegg blir det satt ut flere benker på samme strekninga.
 
Så håper vi at folk vil sette av lørdag 20 juni! Da vil vi arrangere en ”sekkjepåsedag” på området ved Coop Vistdal. Vi har leid en serveringshall og utvendig scene, fra scena vil det bli musikk og muligens også div opptredener. 4H og idrettslaget vil arrangere  aktiviteter både for store og små. Vi jobber også med å få hit salgsboder. Men det er selvfølgelig sekkjepåsen som skal stå i fokus – vi håper på godt vær og at vi får markedsført vår lokale spesialitet til så mange utenbygds og turister som mulig. Det er bygdekvinnelaget som har ansvaret for tilberedningen, så der er alt i de beste hender.
 
Videre info på de ymse prosjekter kommer etter hvert som bitene faller på plass.
 
Styret i bygdalaget.

 

 

...