...


Fjellpostene

(Alle foto: Anne K. Bergset)

 

Melkallskaret_300px.jpg


Melkallskaret

Her fortsetter du etter sti fra Rødalssetra. Stien er merket med rødt. Stien krysser elva etter 1 kilometer, er elva stor så må man holde venstre side av elva framover. Posten ligg i venstre skar av Melkallen.

Bergsetsetra_300px.jpg 

Bergsetsetra

Parkering ved Vistdal Steinindustri. Her starter turen ved Halsen gård. Følg oppmerket sti framover dalen, ca. 4 kilometer. Kjøvdalen er en flott sidedal til Vistdalen, her kan man gå i uberørt natur.
Kjøvvatnet_300px.jpg

Kjøvvatnet

Fortsetter framover Kjøvdalen etter at du har passert bergsetsetra. Du går fortsatt på merket sti helt fram til vatnet. Ta gjerne med fiskestang på denne turen, fin fisk både i Kjøvvatnet og i elva.
Mørkvassbotnen_300px.jpg

Mørkvassbotnen

Her kan du kjøre bil framover Langedalen (bomveg) til fellesbeitet. Her følger du stien framover til Måsvassbu (merket tursti). Når du kommer til Måsvassbu følger du stien som går til Kjøvvatnet. Posten ligger ved stien øverst i Mørkvassbotnen. 
Svarttinden_300px.jpg


Svarttinden

Parkering ved lunneplass på Nerland. Følg skogsbilveg videre, men ta av ved førstestikkveg til høgre (seterveg), ved slutt på seterveg følges sti til toppen (delvis merket med små varder).
Øvergardsetra_300px.jpg


Øvergardssetra

Parkering ved Sandvika. Følg seterveg fra Sandvika helt opp. Siste biten er sti opp til setrene.
Sandnebba_300px.jpg


Sandnebba

Fortsett videre fra Øvergardssetra, følg sti fra øverste røde seter videre mot toppen.
Liasetra_300px.jpg


Liasetra

Kjør vegen framover langedalen (bomveg). Følg vegen ca. 2 km til skilt “Hausetran”, ta av og følg stien opp til Liasetra.
Sandnessetra_300px.jpg

Sandnessetra

Parkering ved Sandnes, følg skogsbilveg opp lia, ved enden av vegen følger du stien videre opp til Sandnessetra.
Elgenesvatnet_300px.jpg


Elgenesvatnet

Start ved parkering hyttefelt Elgeneset ved bru. Følg stien oppover dalen på venstre side av elva til du kommer opp til Elgenesvatnet.

Nonshaugen_300.jpg

Nonshaugen

Parkering ved vegen som går borti Nerlandsbotnen. Delvis merket sti opp fra Nerlandsbotnen, via Opdalslia. Stien går langs ryggen opp lia. Når man kommer over skoggrensen så er det dårlig med oppmerket sti, men Nonshaugen er godt synlig.

Annet alternativ er å gå fra Helle, via Hellesetrene og opp til Nonshaugen. Går du denne ruta så følger du skogsvegen som går opp til Hellesetrene, da finner du saustier som du går etter innover fjellet til Nonshaugen.

 

Rodalssetra_300.jpg

Rødalssetra

Her kan du parkere bilen ved parkeringsplass (ved vegen over Vistdalsheia). Du går langs vegen framover dalen som ender ved setrene, her ligger posten.

 


 

 

...