...

 

Arealfordeling

 

Areal for hvert felt i storvaldet

 

   Rødal
4 000 da
      
8,3%        
   Halsen
3 800 da
  7,9%
   Oppdal
4 400 da
  9,1%
   Nerland
        4 900 da
  10,1%
   Bergset
3 600 da
  7,5%
   Helle/Hanset    
8 400 da
  17,4%
   Lange
11 600 da
  24,0%
   Myklebostad   7 600 da
  15,7%
...