...


Avskytningsplan hjort

hjort_.jpg


I Vistdal storviltområde foreslås en tildeling i driftsplanperioden på 165 frie dyr. I tillegg tildeles 30 dyr som ikke deles ut i jaktfelta, men som brukes i laget til å rette opp feilskyting, ved uttak av skrapdyr, ved uttak av skadedyr og ved en utilsiktet økning i hjortestammen.


Planlagt avskytning på alder og kjønn i perioden. Alle tall i % av totalt felte dyr.

År                
Bukk 2,5+        
Spissbukk       
Kolle 2,5+      
Kolle 1,5        
Kalv         
Sum        
2008       
15
15
20
15
35
100
2009
15
15 20
15
35
100
2010   
15
15 20
15
35
100


I avskytningsperioden pålegges jaktfelta å ta ut koller 1,5 år. Dette er vanskelig og det anbefales å ta ut disse dyra først i jakta og helst på innmark.


Planlagt avskytning i antall dyr fordelt på alder og kjønn.

År                
Bukk 2,5+        
Spissbukk       
Kolle 2,5+      
Kolle 1,5        
Kalv         
Sum        
2008       
8
8
11
8
20
55
2009
8
8 11
8
20
55
2010   
8
8 11
8
20
55

 

 

 

 

 

...