Logo

 
Vistdal storviltvald

Elgen.jpg

Over:
Den første elgen som ble felt i Vistdal storvald.
Jeger: Ivar Bergset. Sted: Mellom Sæla og Hellesetra. År: 1993.
Bak fra venstre: Arne Melvin Bergset, Martinus Waagbø, Ottar Hanseth, Inge Sandnes, Malvin Bugge og Anders Bergset. Sittende foran fra venstre: Odd Karsten Hanset, Jan Rindli og Ivar Bergset.

 

 

18.10.09: Det er per 18.10.09 skutt 50 hjorter av tottalt tildelt 69 stk. hjort. Jakten er i år forlenget til og med 23. desember.

 

 

Driftsplan for Vistdal storviltvald 2008-2010


Målsetting hjort

1)

Forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte samtidig med at beiteskadene på skog og innmark holdes på et akseptabelt nivå
2) Redusere hjortebestanden noe
3)
Gjennom avskytning sørge for at stammen har en naturlig fordeling på alder og kjønn
4)

Over tid skal forvaltninga om mulig bygge opp ressursene i svake områder slik at bestandene blir jevnest mulig fordelt utover i valdet
5)

Samarbeidet skal ikke hindre at de jakfelt, enkeltgrunneiere eller grupper av grunneiere som ønsker det skal kunne utvikle utmarksnæring på sine eiendommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status. Planforutsetninger og bestanddata.

I Vistdal er grunneierne plaget med hjorteviltskader på både skog og innmark. Midt i dalen og nedover mot sjøen er skadene på skogen størst. Dette er skader som i hovedsak oppstår vinterstid. Vår og tidlig sommer er skadepresset på innmark stort samt at det er skader på rundball i hele bygda vinterstid.