Logo


Nedre Vistdal elveeigarlag

 

Nedre Vistdal Elveeigarlag ble stiftet 4. mai 1960 i Myklebostad bedehus. Som formann ble valgt Erling Sæter.


Kortpriser i 1960:

Sesong
kr 
50
Døgnkort 
kr
5
Uke
kr
20

Dette ga første sesongen en inntekt på kr 1 355.
 

laks2.jpg
Det kan se ut som den første yngelen ble kjøpt på Venge klekkeri i 1963.

I 1973 ble det fanget stamlaks i elva og denne ble frakta til klekkeriet på Herje.

Den første fangststatistikken er fra 1973, den er på 70 kg laks, 400 kg smålaks og 50 kg aure.

I 1984 ble for første gang tanken om et eget klekkeri lansert. Kontrakt med entrepenør ble skrevet under i 1985, sum kr 66 900. Nedre elveeigarlag står for 75% av kostnadene og Bergseth for 25%.

Klekkeriet var i drift i 4 år før det ble stengt av Fylkesmannen pga av et for stort innslag av oppdrettsfisk.

Det har i løpet av alle disse årene vært en mengde endringer når det gjelder fisketider, kortpriser, fiskeredskap og lignende.
 

 

 

 

 

 

 

Orientering om elvefisket for sesongen 2011

 

Fisket starter 15. juni og avsluttes 31. juli.

Elva er fredet for all fiske mellom kl. 2400 og 0600.

Fiske kun med flue eller sluk.

Maks uttak per dag er 2 fisker, og maks uttak på en uke er 3 fisker, laks og ørret likestilles. Dette gjelder ikke sonevis, men på hele elven samlet.

Fiskekort selges for nedre sone hos Audun Myklebostad.

Fiskekort selges for Bergset sin sone hos hver enkelt grunneier på Bergset og på Visthus.


Dette gjelder hele Visas lengde.

 

 


Laks_3.jpg


    Kortpriser:

     Døgnkort
kr
100
     Ukeskort
kr
400
     Sesongkort  
kr
1 200


 

Leder i laget er Audun Myklebostad.
Styremedlemmer er Kristen Sæter og Jan Erik Nerland.
 
Det er elveeigarlaget sitt håp om at prosjektet som er i gang i elva på sikt vil få laksestammen opp på et akseptabelt nivå.

 

Vi ønsker gamle og nye fiskere velkommen tilbake til elva sesongen 2011!

 

Det er håp i hengende snøre!