Logo


Vistdal bygdelag


Det ble våren 2008 bestemt å blåse nytt liv i Vistdal bygdelag. Bygdemøte ble arrangert på samfunnshuset 29. april, til stede var ordfører, leder i Nesset næringshage og leder i Eikesdal bygdelag Bård Eilif Oppigard. Oppmøtet fra bygda var veldig bra, over 60 personer møtte.


Styret består i dag av:

Leder: Baard Fredvig- Erichsen  tlf. 916 92 222  e-post: bfe@nessetpost.no
Nestleder: Nanna Bugge
Sekretær: Trine Hanset
Kasserer: Conny Seefeldt

 

Fra de ulike lag og organisasjoner sitter følgende representanter i bygdelaget:

Visa samarbeidsutvalg: Baard Fredvig- Erichsen Vara: Jan Erik Nerland
Idrettslaget: Conny Seefeldt Vara: Karianne B. Lange
4H: Antje Seefeldt Vara: Anna Hanseth
Ungdomslaget: Tor Olav Hanset
Skytterlaget: Per Nerland Vara: Simon Bjerkeli
Grunneierlaget: Trine Hanseth Vara: Roy Lange
Bygdekvinnelaget: Nanna Bugge Vara: Ingrid Sandnes
 

roseplassen_550px.jpg

Over: Også tidligere har det vært aktivitet i Vistdal bygdelag, her ser vi rasteplassen ved Coop Vistdal som ble ferdigstilt i 2003. Bygdelaget fikk også gjennom opprettelse av 50-sone gjennom Vistdal sentrum.

 

faksimile_550.jpg
Over: Faksimile fra Driva 2. juli 2003