Logo

 

Info om fiskesesongen 2013

Publisert 30.5.2013

 

Hei igjen, ja nå er fiskesesongen 2013 like rundt hjørnet! Det er for tiden stor snøsmelting i fjella pga. at "sommeren er kommet" og det ikke er allverden med snø i fjella. Vi får håpe på noe nedbør utover sesongen, om ikke må vi danse regndansen alle som kan! Vinteren har vært tørr og kald, og elva har i lange perioder vært som en liten bekk. Hvordan det har gått med klekkinga i år får vi vel ikke noe føling med før om fire år, la oss håpe at det gikk bra (tilbakemelding fra direktoratet viser at fisken er 3 år i elva og 1 år i havet før den kommer til elva for gyting). Sesongen starter samme tid som i fjor. Vi har søkt fylkesmannen om utvidet fisketid for fluefiske fra 1. august frem til 15. august, men vi har ikke fått noen svar så langt.


Vi vil i år sette opp stasjon for desinfisering av fiskeutstyret ved Visa camping og på Bergset (Sølvi og Kurt Johnny Bergset). Det vil ikke bli solgt kort før dette er gjort/dokumentert. Nytt for i år er at ved lav vannstand vil det kun bli tillatt med fluefiske og flytetaum (ikke blyfortyngende flue). Coop Vistdal selger for Nedre sone, Kurt Jonny og Aud Bergset for Bergset-sonen. Vi vil prøve å få satt opp skilt på Bergset slik at ukjente finner fram. Ved kjøp av fiskekort vil det bli utlevert skjellprøvepose(r) sammen med kortet.

Oppsynet blir også som i fjor; Ingar Brenden og undertegnede. Det vil bli mulighet til å kjøpe kort av oss når butikken er stengt. Kortprisen blir også den samme, dette gjelder også fiskemengden per dag /uke. Da må vi til slutt ønske alle nye og veteraner vel møtt til Visa, spesielt ønsker vi ungdom jenter/damer og gutter velkomne.For Visa samarbeidsutvalg

Kåre Hindhammer