Logo

 

19. april, Vistdal samfunnshus kl 20.00:

Årsmøte i Vistdal bygdelag

 

• Godkjenning av innkalling og sakliste.

• Årsmelding

• Regnskap

• Valg av leder

• Valg av revisorer

• Orientering av brannberedsskap

• Innkomne saker


Vi håper på godt oppmøte.

 

NB! Bygdelaget gjør oppmerksom på at de lag som har nye styremedlemmer til bygdelaget, må gi beskjed om dette innen 17. april. Hvis ikke er de sittende styremedlemmene å betrakte som gjenvalgt. Dette gjelder Vistdal ungdomslag, Visa samarbeidsutvalg, Vistdal idrettslag og Vistdal grunneigerlag.


Styret.