Logo

 

Oppsummering av elvefisket i Visa 2012

 


NEDRE SONE

Laks: 123 stk med samlet vekt 429 kg.
Ørret: 2 stk med samlet vekt 3,3 kg.

BERGSET SONE

Laks: 30 stk med samlet vekt 122 kg
Ørret: 0

ØVRE SONE

Laks: 9 stk med samlet vekt 29,9 kg.
(Nerland)Som vi ser er det tatt flere fisker totalt i år med et antall på 153 laks og ca 580 kg. (2011: 123 stk. og 496 kg.) Gjennomsnittvekta er omtrent som i fjor på tett oppunder 4 kg.

Vi har fått inn skjellprøver fra nesten alle fisker og det er grunn til å takke alle som har levert inn dette. Vi kunne kanskje ønske en bedre utfylling av posene, da spesielt i hvilken høl / plass fisken ble tatt, men dette kan kanskje ha noe å gjøre med at ikke alle er like godt kjent i området! Vi må vel være godt fornøyd med fisket også i år.

Da vil oss ønske alle fiskere takk for i år og på gjensyn i sesongen 2013!

 


Mvh

Kåre Hindhammer
Visa Samarbeidsutvalg