Logo

 

INFO FRA VISTDAL GRUNNEIGARLAG

 

Småviltjakta 2011/12

Årets rypejakt kan vel karakteriseres som svært dårlig.
Det kom indikasjoner allerede under rypetakseringen 14. august, hvor det ble funnet veldig lite rype.
På grunnlag av takseringen, anslo Høgskolen i Hedmark at det var 3 ryper pr km2 (15 i 2010), og 2,1 kyllinger pr høne (9 i 2009). Meget vanskelige værforhold under takseringen, gjorde at vi hadde et håp om at det var bedre enn det så ut.

 

Fjellrype2.jpg

 

Jaktrapporteringsprosenten var i år på 87,2 %, noe som er en stor fremgang. Vi ønsker oss fortsatt en bedre rapportering, og håper på å komme godt over 90 % neste sesong.

 

 

 

 

Rapportene gir oss følgende historiske resultat for sesongen:

fangstrapport2012.jpg

Det ble ikke felt tiur, orrhane eller hare.

 

Skuddpremie

I løpet av året er det utbetalt skuddpremie for 24 rever, 1 mår og 1 mink.
Skuddpremie på rev utbetales i samarbeid med Sau- og geitavlslaget.
Det ble i år vedtatt å innføre skuddpremie på 250 kr for ravn. Den har jakttid mellom 10/8 og 28/2.
Vi håper at det legges like stor innsats i jakt på predatorer også neste år.

 

Vistdal grunneigarlag ønsker jegere velkommen tilbake neste sesong, og håper at rypekyllingene får noe bedre oppvekstsvilkår i år enn i fjor.

 

Styret