Logo

 

Resultater onsdagsrenn 22. februar 2012

 

 

Navn
Tid
      Poeng
  Samlet poengsum
hittil i år

       
8-12 år
     
Live Fjellheim
Thea Hanset
7.16
7.31
 19
20
 19
20
       
16-59 år
     
Anne Bergset
Dennis Fjellheim
Oddvar Mittet
Randi Monsås
Roy Lange
12.55
7.08
8.22
9.08
8.50
 16
17
18
19
20
81
17
110
132
40
       
60-100 år
     
Rolf Lange
Simon Bjerkeli
Arne Nerland
 11.20
9.13
12.18
 19
20
18
 77
138
111
       
Trim
     
Anders Inge Nerland
Rigmor G. Nerland
Amanda G. Nerland
Ask G. Nerland
Torun Øyen
Bjørn Olav Betten
Asbjørn S. Mittet
Agnes S. Mittet
Anita S. Mittet
Arild Mittet
Trym Hanset
Ole R. Sandnes
Mari R. Sandnes
Arne Håkon Sandnes