Logo

 

Referat fra Bygdelagets styremøte 19. januar 2012

 

Innkomne forslag i kassen :

Sak 14: Ønske om hjertestarter. Jan vil ta opp dette med Shjølberg.       

Sak 15: Loppemarked? Idrettslaget og ungdomslaget vil bli spurt om å arrangere dette. Kanskje en ide på Sekkjepåsedagen?

Sak 16: Det skal søkes om støtte i Nesset sparebank. Denne må begrunnes med et prosjekt som vi mener "mygg" til høgtaleranlegg kan være. Søknad om midler fra Nesset kraft skal også sendes.

Sak 17: Søknad fra Vistdalsmat D.A om støtte til deltakelse på kurs med MRmat som arrangeres av Fylkesmannen i samarbeid med Kompetansenavet på Mære. Dette foregår på Angvik 15-16 februar. Dette søkes gjennom Utviklingsfondet.

Sak 18: Uten at foreldre eller politikere er informert er det foreslått 3 åpningsdager ved Vistdal barnehage. Jan skal ta opp dette på kommunestyremøtet og bl.a begrunne med dårlig reklame for ønske om tilflytting av barnefamilier til bygda vår.

Sak 19: Vi foreslår at nyinnflytta Vistdalinger blir invitert på Sekkjepåsedagen med gratis mat og medl.skap i Vistdal I.L ,jaktkort og evt.andre goder.

Sak 20: Eventuelt. Vi diskuterte sekkjepåsedagen!