Logo

bofellesskapet2-JR.jpg

 

”– Kor ska i bo når hæmen blir nedlagt?”,

spør engstelige beboere. De har hørt rykter om at kommunen vil legge ned Vistdal bofellesskap, eventuelt bygge om til leiligheter uten betjening. Nå er ikke dette noe nytt, det har flere ganger tidligere blitt lagt fram slike forslag uten at det har ført til annet enn å skremme beboerne. Kanskje dette er kommunens måte å forberede ”Trick and Treat” i forbindelse med ”Halloween”, eller er det for å markere hvem det er som har makta i kommunen? Jeg velger å tro det er saldering av kommunebudsjettet som er grunnen til forslaget. Uten å selv ha sett budsjettforslaget, vil jeg tillate meg å komme med noen betraktninger.


Vistdal bofellesskap har i alle år vært en viktig del av livet i Vistdal. Det har bidratt til trygghet og en verdig alderdom i hjembygda. Beliggenheten er unik, rullator-avstand til barnehage, skole, butikk, bedehus og kirke, har gjort det enkelt å holde kontakt med slektninger og naboer. Det å kunne følge med sine barnebarn fra de begynnere i barnehagen til de er konfirmert, bidrar til et sosialt fellesskap som det er vanskelig å sette noen kroneverdi på. Samtidig gir heimen beboerne et trygt og trivelig bofellesskap. Det å kunne innta måltidene sammen, eller sitte i stua og mimre om gamle dager, gjør hverdagen trivelig.


bofellesskapet1-JR.jpg

At det er behov for Vistdal bofellesskap er udiskutabelt. I motsetning til Eresfjord er det alltid fullt og ventelister for å få plass. Spør du en vistdaling som er plassert i Eidsvåg eller Eresfjord, vil du få som svar at de lengter tilbake til Vistdal.

Vistdal har hatt en vekstperiode de siste årene. Mange ungdommer har valgt å bosette seg i bygda og mange har flyttet tilbake etter å ha bodd og jobbet andre steder. Dessverre er det fortsatt lite arbeidsplasser i Vistdal, så det er viktig å ta vare på dem vi har. Etter min beregning har Vistdal bofellesskap ca. 8 arbeidsplasser som utgjør ca 4 årsverk. Totalt er det i Vistdal ca 35 arbeidsplasser som utgjør ca 25 årsverk (gårdsbruk ikke medregnet).

Men arbeidsplassene er avhengig av hverandre!  Dersom heimen, som er en av de største kundene på samvirkelaget, blir nedlagt, kan det føre til at samvirkelaget også må nedlegges. Dette vil føre til utflytting fra bygda, som igjen kan medføre at barnehage og skole må flyttes til Eresfjord eller Eidsvåg. Vi vil da havne i en ond sirkel som det blir vanskelig å komme ut av.

Beklager kjære leser, det siste avsnittet skulle jeg gjerne strøket, det er altfor pessimistisk til å representere Vistdal. La oss heller brette opp ermene og se framover. Og kjære Nesset kommune; Kom med tiltak som øker inntektssiden på budsjettet, og slutt å skremme beboerne på Vistdal bofellesskap!


Einar Nerland