Logo

 

Årsmøte i Vistdal Samfunnshus

Fredag 06.03.2009 kl 20.00 på Vistdal Samfunnshus

 

 

Saksliste:

Godkjenning av møteinnkalling

Årsmelding

Regnskap

Valg

Eventuelt


Saker som skal behandles må være styret i hende før 27.02.2009

Enkel servering.

 Styret i Vistdal Samfunnshus